a
Pon - Pet: 7:00 - 21:00 Sub: 8:00-19:00; Ned: 8:00-14:00
Laboratorija
office@hemikal.com

Najnovije vesti

Title Image

Misija i Vizija

Naši ciljevi

Osnovni cilj korišćenja resursa Doma zdravlja Hemikal je zasnovan na ideji da se svim korisnicima usluga pruži najbolja moguća zdravstvena zaštita, te da se broj zdravih ljudi povećava. Da bi smo ovaj cilj ostvarili izgradili smo ne samo savremene zdravstvene objekte već i pozitivan odnos prema radu koji se ogleda u stalnoj inicijativi, visokoj odgovornosti i disciplini u izvršavanju svih poslova vezanih za pacijente. I zbog toga utičemo na svest svakog pojedinca i ukazujemo mu na značaj sopstvene odgovornosti za lično zdravlje. Svaki naš pacijent isti je kao i drugi, svakome poklanjamo maksimalnu pažnju sa idejom da pacijent bude “sam svoj lekar” a Dom zdravlja Hemikal, kao izabrana zdravstvena ustanova sa izabranim pacijentovim lekarom, njegov prijatelj koga prepoznaje u svakom trenutku i na koga se u zaštiti svog zdravlja uvek može osloniti.

 

Dom Zdravlja Hemikal je ustanova primarne zdravstvene zaštite u kojoj su aktivnosti zaposlenih usmerene ka cilju da je svaki čovek specifična jedinka koja zahvaljujući i našem radu ispoljava sreću, ljubav i zadovoljstvo u životu.

Naša misija

Dostupnost i jednakost svima, prevencija zdravima, zdravlje bolesnima.

Naša vizija

Biti model moderne zdravstvene ustanove koja pruža najkvalitetnije usluge i vodi brigu o svojim sugrađanima.
Prvi privatni Dom Zdravlja u kolubarskom regionu koji želi da očuva i unapredi zdravstvo i kvalitet života svojih sugrađana. Da bude sinonim za potpunu sigurnost i puno poverenje između lekara i pacijenata.

 

Vizija „Doma zdravlja Hemikal“ je da za pet godina postane jedna od vodećih privatnih ustanova primarne zdravstvene zaštite u Srbiji, a sa centralnom laboratorijom, lider u oblasti laboratorijske dijagnostike u Srbiji.