Hemikal

He 4 je pouzdan marker rane detekcije i praćenja karcinoma ovarijuma. Normalno tkivo ovarijuma sekretuje male količine ovog proteina. Kada se ispitivanje koncentracije He4 kombinuje sa ispitivanjem koncentacije CA 125 znatno se povećava senzitivnost za detekciju karcinoma ovarijuma. Ukoliko se koriste oba markera senzitivnost iznosi 76,4% pri specifičnosti od 95%, dok ukoliko se koristi samo CA 125 senzitivnost je 43,3%, a kada se koristi samo He4 72,9%.Njegova koncentracija u serumu kod benignih promena ovarujuma je neznatna, pa ima znatno bolji potencijal kao skrining test u odnosu na CA 125.
Istovremeno merenje serumskih koncentracija He4 i CA 125 obezbeđuje veću osetljivost i specifičnost, kao i pouzdanije diferenciranje karcinoma ovarijuma u odnosu na benigne promene ovarijuma.
ROMA algoritam ( Risk of Ovarian Malignancy Algorithm ) predstavlja odnos koncentracije CA 125 i He4 i koristi se kao pomoćno dijagnostičko sredstvo u ranim stadijumima bolesti kada su serumske koncentracije CA 125 niske, kao i u slučajevima visokih koncentracija CA 125 u benignim ginekološkim stanjima.

 

 

 

Partneri

 Copyright © 2023 Hemikal.