oo nama

Dom zdravlja Hemikal je zdravstvena ustanova koja svoju delatnost obavlja na primarnom i specijalističkom nivou. Zbog toga Dom zdravlja Hemikal ima misiju ka:

  • Očuvanju, unapređenju i zaštiti zdravlja, sprečavanju i ranom otkrivanju bolesti, lečenju i rehabilitaciji bolesnih i povređenih;
  • Preventivnoj zdravstvenoj zaštiti grupa građana izloženih većem riziku od oboljevanja;
  • Vaspitanju, savetovanju i edukaciji za očuvanje i unapređenje zdravlja kao i sprečavanje, rano otkrivanje, kontrolu i lečenje malignih oboljenja;
  • Lečenje i rehabilitacija u kući obolelih, kao i delovanje u oblasti psiho-socijalnog i fizičkog zdravlja zaposlenih na radnom mestu.

Misija Doma zdravlja Hemikal ostvaruje se na osnovu savremenih medicinskih dostignuća kako bi se zadovoljile potrebe građana za primarnom i specijalističkom zdravstvenom zaštitom.

Osnovni cilj korišćenja resursa Doma zdravlja Hemikal je zasnovan na ideji da se svim korisnicima usluga pruži najbolja moguća zdravstvena zaštita, te da se broj zdravih ljudi povećava.

Da bismo ovaj cilj ostvarili izgradili smo ne samo savremene zdravstvene objekte već i pozitivan odnos prema radu koji se ogleda u stalnoj inicijativi, visokoj odgovornosti i disciplini u izvršavanju svih poslova vezanih za pacijente. I zbog toga utičemo na svest svakog pojedinca i ukazujemo mu na značaj sopstvene odgovornosti za lično zdravlje. Svaki naš pacijent isti je kao i drugi, svakome poklanjamo maksimalnu pažnju sa idejom da pacijent bude “sam svoj lekar”, a dom zdravlja Hemikal, kao izabrana zdravstvena ustanova sa izabranim pacijentovim lekarom, njegov prijatelj koga prepoznaje u svakom trenutku i na koga se u zaštiti svog zdravlja uvek može osloniti.

DOM ZDRAVLJA HEMIKAL je ustanova primarne zdravstvene zaštite u kojoj su aktivnosti zaposlenih usmerene ka cilju da je svaki čovek specifična jedinka koja zahvaljujući i našem radu ispoljava sreću, ljubav i zadovoljstvo u životu.

Alternative flash content

Requirements

Saveti lekara

Hemikal kalendar zdravlja

Partneri

 Copyright © 2018 Hemikal.