Hemikal laboratorija Beograd   Hemikal laboratorija ValjevoHemikal laboratorija LazarevacUb

 

 

Šta treba znati o svakoj medicinskoj laboratoriji, pa i o medicinskoj laboratoriji Doma zdravlja Hemikal?
Najpre, da se analizom uzoraka krvi i urina poštuje nekoliko važnih principa:

  • analize moraju biti precizne i tačne
  • pouzdane i izvršene uz maksimalnu dozu sigurnosti
  • efikasne i brzo urađene (najčešće dan za dan) ali otvorene za svaku vrstu pitanja ili pojašnjenja

Samo uz ove uslove analize imaju smisla.

Medicinska laboratorija Doma zdravlja Hemikal bazira svoj rad na četiri najveće grupe analiza krvi i urina:

BIOHEMIJSKE I IMUNOLOŠKE analize koje se obavljaju na biohemijsko-imunološkim analizatorima koji rade više od 120 različitih analiza, uključujući i rutinske (glukoza, lipidni status, enzimi jetre, parametre vezane za rad bubrega, humane proteine, reumatske faktore, faktore rizika srčanih oboljenja...).
HEMATOLOŠKE ANALIZE (urađene uz pomoć hematološkog analizatora) koja daje: uvid u stanje leukocitne loze (belih krvnih zrnaca) preko broja leukocita, limfocita, monocita i granulocita; stanje trombocitne loze (krvnih pločica) koju čine broj trombocita, njihova prosečna zapremina i njihova stvarna zapremina; i stanje eritrocitne loze (crvenih krvnih zrnaca) kroz njihov broj, njihovu zapreminu, sadržaj hemoglobina u njima i prosečnu koncentraciju hemoglobina.
ANALIZU HORMONA I VIRUSA najsavremenijim automatizovanim aparatima i tehnologijama koji određuju status hormona hipofize, tiroidne žlezde, reproduktivnih hormona ali i parametara koji su bitni za dijagnozu dijabetesa, anemije, osteoporoze, autoimunih bolesti...
MIKROBIOLOŠKE ANALIZE koje određuju vrstu bakterija i lek koji će najbrže dovesti do izlečenja: brisa grla, nosa, uha i oka, pregled urina i urinokultura, pregled stolice na parazite i koprokultura, i niz drugih važnih analiza.

Posete medicinskoj laboratoriji Doma zdravlja Hemikal (svakodnevno od 7 do 21h) isključuju bilo kakav strah ili stres naročito ako se poštuju dobre namere pacijenta da dobije kvalitetne analize a to su:

  • nekonzumiranje jela najmanje 12 sati pre davanja uzoraka
  • neuzimanje lekova koji mogu uticati na realnost analiza
  • smanjenje fizičkih aktivnosti bar 2-3 dana pre davanja krvi
  • korišćenje sterilnih bočica nabavljenih u laboratoriji ili apoteci...

Dobra je navika da svaki zdrav čovek bar dva puta godišnje izvrši osnovne medicinske laboratorijske proglede u preventivne svrhe kao dokaz svoje životne vitalnosti.


Provera sedimentacije, fibrinogena, glukoze, kreatinina, uree, lipida, holesterola, bilirubina, transaminaza, i niza drugih “stranih” reči koje svako od nas nosi u sebi, u medicinskoj laboratoriji Doma zdravlja Hemikal dobiće svoje pravo značenje, razumevanje, shvatanje tek po poseti laboratoriji i čitanju “nepoznanica” od strane stručnjaka, lekara specijalista različitih oblasti koji rade u Domu zdravlja Hemikal ili nekim drugim zdravstvenim ustanovama.

Medicinske laboratorije Doma zdravlja Hemikal u Lazarevcu i Beogradu svojim korisnicima mogu ponuditi identične usluge onima koje se nude u centralnoj medicinskoj laboratoriji Doma zdravlja Hemikal u Valjevu.

 

 

Saveti lekara

Hemikal kalendar zdravlja

Partneri

 Copyright © 2023 Hemikal.