dr Branislava Sepi

dr Branislava Sepi

 dr Marija Pejić

dr Marija Pantić

Služba opšte medicine Doma zdravlja Hemikal predstavlja prvi i osnovni segment primarne zdravstvene zaštite. Zbog toga ovu službu zovu i porodična, a iako tako možda ne izgleda, ima vrlo precizna zaduženja. Najvažnija su svakako primarna dijagnostika i razvrstavanje pacijenata ka lekarima drugih specijalnosti. Opšta služba leči i brine o hroničnim nezaraznim bolestima ali se bavi i preventivnom medicinom, porodičnim pregledima i zdravstvenim obrazovanjem.

Pored klasičnog fizičkog pregleda u ordinaciji, lekar opšte prakse Doma zdravlja Hemikal primenjuje u svom radu i metode drugih specijalnosti, rutinski koristi EKG, tumači rezultate iz laboratorije, koristi mnoge druge aparate za dijagnostiku...
U opštoj službi Doma zdravlja Hemikal obavlja se propisivanje recepata, davanje injekcija, merenje kapaciteta pluća, previjanje rana i posekotina, primenjuje imobilizacija – učvršćivanje preloma i niz drugih postupaka iz oblasti ambulantne hirurgije i urgentne medicine.

PRETPLATA NA ZDRAVSTVENI KARTON

Da bi Dom zdravlja Hemikal i njegovi lekari postali vaši porodični lekari potrebno je najpre da se pretplatite na zdravstveni karton Doma zdravlja Hemikal, što može biti ograničeno na 6 ili 12 meseci godišnje. Pretplata obuhvata:

 • kompletne i stručno koncipirane preventive vašeg zdravlja
 • specijalističke lekarske preglede, konsultativne lekarske preglede
 • dijagnosticka ispitivanja uključujući i laboratorijske usluge
 • mogućnost odabira vašeg porodičnog lekara i finansijske olakšice za složenije dijagnostičke metode

 

Pretplatom na zdravstveni karton dobijate mogućnost korišćenja nekoliko paketa sistematskih lekarskih pregleda, od malog lekarskog pregleda koji obuhvata:

 • Medicinski standard + lipidni status (faktor rizika i indeks ateroskleroze),
  Krvna slika (18 parametara), Pregled urina (14 parametara), Sedimentacija, Fibrinogen  (dijagnostika zapaljenskih procesa), Glukoza, Holesterol, Trigliceridi (faktori rizika srčanih bolesti), Urea, Kreatinin (indikatori bolesti bubrega), Bilirubin, AST, ALT, Proteini (indikatori bolesti jetre, žuči, pankreasa)
 • Kardiološki pregled
 • EKG
 • Merenje visine i težine
 • Završni nalaz interniste

U ponudi se još nalaze mini paket, midi paket, maxi paket i extra paket. O svim ovim preventivnim zdravstvenim paketima detaljnije informacije možete dobiti na telefone: 014/226-741, 293-050 i 293-051.
Ako želite da obavite sistematski lekarski pregled vaše porodice, zaposlenih u firmi, organizacione jedinice, sportskog kluba, rezreda pred ekskurziju, dovoljan je samo jedan dolazak u opštu službu Doma zdravlja Hemikal.

Svaki sistematizovani pacijent dobija personalizovanu karticu i ona je dobar početak za permanentno praćenje zdravstvenog stanja i sprečavanje drugih negativnih uticaja kojima smo svakodnevno izloženi.

 

 

Alternative flash content

Requirements

Saveti lekara

Hemikal kalendar zdravlja

Partneri

 Copyright © 2018 Hemikal.