Primarijus dr Živana Jovanović Vitorović
specijalista pneumoftiziolog sub pulmolog

 

Dr Radovinka Živković
specijalista pneumoftiziolog

 

Služba opšte medicine Doma zdravlja Hemikal predstavlja prvi i osnovni segment primarne zdravstvene zaštite. Zbog toga ovu službu zovu i porodična, a iako tako možda ne izgleda, ima vrlo precizna zaduženja. Najvažnija su svakako primarna dijagnostika i razvrstavanje pacijenata ka lekarima drugih specijalnosti. Opšta služba leči i brine o hroničnim nezaraznim bolestima ali se bavi i preventivnom medicinom, porodičnim pregledima i zdravstvenim obrazovanjem.

Pored klasičnog fizičkog pregleda u ordinaciji, lekar opšte prakse Doma zdravlja Hemikal primenjuje u svom radu i metode drugih specijalnosti, rutinski koristi EKG, tumači rezultate iz laboratorije, koristi mnoge druge aparate za dijagnostiku...
U opštoj službi Doma zdravlja Hemikal obavlja se propisivanje recepata, davanje injekcija, merenje kapaciteta pluća, previjanje rana i posekotina, primenjuje imobilizacija – učvršćivanje preloma i niz drugih postupaka iz oblasti ambulantne hirurgije i urgentne medicine.

Radno vreme: 9-13h i od 16-20h, pregledi se ne zakazuju

 

 

Saveti lekara

Hemikal kalendar zdravlja

Partneri

 Copyright © 2023 Hemikal.