U skladu sa odredbama Zakona o pravima pacijenata („Sl.glasnik RS“ br 45/13), zaštitu prava pacijenata obezbeđuje jedinica lokalne samouprave određivanjem lica koje obavlja poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata.

Savetnik pacijenata je Mira Goloskoković, dipl.pravnik, tel. 294-763, zaposlena u Gradskoj upravi.

U skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, imenovan je zaštitnik prava osiguranih lica.

Zaštitnik prava osiguranih lica je Elizabeta Mojsilović, dipl.pravnik, tel.315-00-95, zaposlena u Filijali Valjevo Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Preuzmite obrazac za podnošenje prigovora.

Napomene:
- anonimni prigovori se ne evidentiraju
- prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice
- odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od 5 dana
- prigovor i odgovor kucaju se u dva primerka
- predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje, mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi
- zaštitnik pacijentovih prava odgovor daje kao: pravni savet, mišljenje ili obaveštenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava
- ako je zaštitnik svojim posredovanjem ispravio konstatovanu grešku ili propust, time sprečio štetne posledice ili ugrožavanje prava pacijenta – to se konstatuje u odgovoru na prigovor.
- pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

 

Saveti lekara

Hemikal kalendar zdravlja

Partneri

 Copyright © 2023 Hemikal.